header

Agenda

VELON congres 2018


Onderwijsdialoog 'Doordacht digitaal'

18 april 2017

De Onderwijsraad en TIER-UM nodigen u van harte uit voor de onderwijsdialoog ‘Doordacht Digitaal’ op dinsdagmiddag 18 april vanaf 13.30 uur in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht.

De Onderwijsraad geeft een voorproef van het advies Doordacht Digitaal, dat aan OCW en het parlement zal worden aangeboden. In dit advies beantwoordt de raad de adviesvraag: Hoe kan het onderwijs optimaal profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt? TIER zorgt voor een ‘benchmark’ van de digitalisering in het Nederlandse onderwijs, zodat iedereen de positie van haar of zijn school kan beoordelen ten opzichte van het landelijk beeld. Ook worden de didactische uitdagingen geschetst en wordt aangegeven wat het beschikbare wetenschappelijke bewijs is over de effecten van digitalisering. Docenten uit het PO, VO en MBO leggen uit wat zij doen om digitalisering te stimuleren en docenten te motiveren mee te doen. Het is de bedoeling dat iedereen naar huis gaat met een tiental voorbeelden van “do’s and don’ts”.

klik hier voor meer informatie


Conferentie: 'Anders doen denken' in het onderwijs

21 juni 2017

Op zoek naar uitdagingen: hoe begeleid je (leer)loopbanen van scholieren, studenten, opleiders én managers optimaal?

De arbeidsmarkt verandert. Jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het ministerie OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe opdracht. Maar hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs dan ook écht anders wordt? Dat het leiden en begeleiden door docenten en managers verandert, zodat jongeren handvatten krijgen om zichzelf te kunnen handhaven in een veranderende wereld? Hoe kunnen onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap de krachten bundelen om die veranderingen ook verbeteringen te laten worden?

In gesprek met vernieuwers

Tijdens de conferentie ‘Anders doen denken' in het onderwijs proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. Vernieuwers in het onderwijs gaan met je in gesprek over anders denken in het onderwijs.

Organisatie

‘Anders doen denken’ wordt georganiseerd door prof. dr. Marinka Kuijpers, i.s.m. Johan van der Sanden erepenningdragers in het vmbo.

Voor meer informatie klik hierhttp://www.leerloopbanen.nl/agenda/168/conferentie-anders-doen-denken-in-het-onderwijs