Nieuwe bijdragen

Het MATCH-project: Differentiëren bij rekenen in het basisonderwijs

Trynke Keuning, Marieke van Geel, Jimmy Frèrejean (Universiteit Twente)
06 november 2017

De Universiteit Maastricht werkt samen met de Universiteit Twente aan het MATCH-project: een onderzoek naar differentiatie bij rekenen op de basisschool. Centraal in dit project staat de vraag: over welke vaardigheden moet een leerkracht beschikken om goed om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen?

Lees meer >

Eindexamens vo 2017: de laatste dag


24 mei 2017

Een kleine 3 procent van de vwo-ers heeft examen Spaans. Gemiddeld scoren Limburgse leerlingen hier beter op dan landelijk.

Lees meer >

Eindexamens vo 2017: de negende dag


22 mei 2017

Vmbo bb heeft maatschappijleer en wiskunde. De rest van het vmbo dans of drama (alleen gl en tl) en biologie. Havo heeft maatschappijwetenschappen en natuurkunde. Vwo Grieks en biologie. Bij het vmbo bb doet 83% van de leerlingen examen in wiskunde. Het cijfer dat gemiddeld behaald werd in de afgelopen jaren met een gemiddelde van 6,79 is een van de hoogste. Landelijk scoorden leerlingen alleen voor Engels hoger. In Limburg daarnaast ook voor Duits. Vmbo kb is na vandaag klaar met het examen.

Lees meer >

Zelf een bijdrage schrijven? De Educatieve Agenda Limburg is ook een platform waar docenten, onderzoekers en ouders stukken met elkaar delen.